Makyaj Filtreli Foto?raf?n? Payla?an Seda Sayan'a Acun'dan ?ok Gönderme

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir heyecan ile beklenen yemek program?n?n yeni sunucusu olan Seda Sayan geçti?imiz günlerde gündeme Eser Yenenler ve Berfu Y?ld?z'?n dü?ününde Acun Il?cal? ile makyaj filtreli foto?raf payla?mas? ile gündeme gelmi?ti. O foto?raftan sonra Seda Sayan'la filtresiz foto?raf payla?an Acun Il?cal? herkesi ?a??rtt?.

Makyaj Filtreli Foto?raf?n? Payla?an Seda Sayan'a Acun'dan ?ok Gönderme

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir heyecan ile beklenen yemek program?n?n yeni sunucusu olan Seda Sayan geçti?imiz günlerde gündeme Eser Yenenler ve Berfu Y?ld?z'?n dü?ününde Acun Il?cal? ile makyaj filtreli foto?raf payla?mas? ile gündeme gelmi?ti. O foto?raftan sonra Seda Sayan'la filtresiz foto?raf payla?an Acun Il?cal? herkesi ?a??rtt?.

Makyaj Filtreli Foto?raf?n? Payla?an Seda Sayan'a Acun'dan ?ok Gönderme
25 Temmuz 2019 - 13:32

Yeni sezonda TV8'de Yemekteyiz'i sunacak olan ?imdilerde yo?un tempolu ?ekilde çal??an Seda Sayan, önceki gün Acun Il?cal? ile bir araya geldi. Il?cal?, Eser Yenenler ve Berfu Y?ld?z'?n dü?ününde kendisinin foto?raf?n? makyaj filtreli payla?an Sayan'a esprili bir ?ekilde gönderme yapt?.

MAKYAJ F?LTREL? FOTO?RAFINI PAYLA?MI?TI
Sayan, Eser Yenenler'in 9 Haziran'daki dü?ününde Acun Il?cal? ile makyaj filtreli foto?raf? payla?m?? ve sosyal medyada alay konusu olmu?tu. Il?cal? aradan geçen günlere ra?men Sayan'?n bu filtresini unutmad?.

SEDA SAYAN'A GÖNDERME YAPTI
Geçti?imiz gün Seda Sayan'? Yemekteyiz setinde ziyaret eden Acun Il?cal?, sosyal medya hesab?ndan Sayan'la fitresiz foto?raf?n? payla?t?. Il?cal?'n?n foto?raf?n alt?na dü?tü?ü 'nofilter' (filtre yok) notu, Seda Sayan'a gönderme olarak de?erlendirildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum