Star TV Eyvah Dü?üyorum Sunucusu Onur Buldu O Soru Nedeniyle Ö?retmenler'den ?vedi Özür Diledi

Star tv de yay?nlanan eyvah dü?üyorum yar??mas?nda yar??mac?lara sorulan soru için Güldür güldür den tan?d???m?z sunucu Onur Buldu sosyal medya üzerinden ö?retmenler den özür diledi.Ö?retmenler hakk?nda sorulan o soru büyük tepki toplay?nca yap?mc? ve sunucu durumu telafi etme yoluna gitti.

Star TV Eyvah Dü?üyorum Sunucusu Onur Buldu O Soru Nedeniyle Ö?retmenler'den ?vedi Özür Diledi

Star tv de yay?nlanan eyvah dü?üyorum yar??mas?nda yar??mac?lara sorulan soru için Güldür güldür den tan?d???m?z sunucu Onur Buldu sosyal medya üzerinden ö?retmenler den özür diledi.Ö?retmenler hakk?nda sorulan o soru büyük tepki toplay?nca yap?mc? ve sunucu durumu telafi etme yoluna gitti.

Star TV Eyvah Dü?üyorum Sunucusu Onur Buldu O Soru Nedeniyle Ö?retmenler'den ?vedi Özür Diledi
14 Ekim 2018 - 13:02

Star TV'de yay?nlanan, sunuculu?unu ünlü oyuncu Onur Buldu'nun yapt??? 'Eyvah Dü?üyorum' adl? yar??mada ö?retmenleri k?zd?ran bir gafa imza at?ld?. Bu gaf sonras? program?n yap?mc?lar? ve sunucusu Instagram'dan yay?mlad?klar? mesajla, ö?retmenlerden özür dilediler.

Star TV'de çar?amba ak?amlar? yay?nlanan 'Eyvah Dü?üyorum' adl? yar??ma program?nda, yar??mac?lara sorulan bir soru ö?retmenlerin büyük tepkisini çekti. Yar??mac?lara "Üç ay tatil yap?p bir de üstüne maa? ald?klar? için k?skan?lan meslek grubu hangisidir?" sorusu yöneltildi. Cevap olarak da 'ö?retmenler' ifadesi ekranlara yans?t?ld?.

Bu program? izleyen ya da soruyu sosyal medyadaki payla??mlardan ö?renen ö?retmenler, RTÜK'e ?ikayette bulunarak yap?lan gafa büyük tepki gösterdi.

Ö?retmenlerin tepkileri üzerine program?n yap?mc?lar? ve sunucusu Onur Buldu, sosyal medyadan özür yay?mlad?lar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum