Show TV ?ahsiyet Dizisinde Cemil Havran Rolündeki Hüseyin Avni Danyal Kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?

Show TV ekranlar?nda sal? günleri severek izledi?imiz dizilerden birisi olan ?ahsiyet dizisinde Cemil Havran rolü ile izledi?imiz Hüseyin Avni Danyal hakk?nda merak ettikleriniz.Hüseyin Avni Danyal kimdir,nereli,kaç ya??nda?

Show TV ?ahsiyet Dizisinde Cemil Havran Rolündeki Hüseyin Avni Danyal Kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?

Show TV ekranlar?nda sal? günleri severek izledi?imiz dizilerden birisi olan ?ahsiyet dizisinde Cemil Havran rolü ile izledi?imiz Hüseyin Avni Danyal hakk?nda merak ettikleriniz.Hüseyin Avni Danyal kimdir,nereli,kaç ya??nda?

Show TV ?ahsiyet Dizisinde Cemil Havran Rolündeki Hüseyin Avni Danyal Kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?
25 Haziran 2021 - 22:11

HÜSEY?N AVN? DANYAL K?MD?R,NEREL?,KAÇ YA?INDA?


Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 do?umludur. Trabzonludur. Danyal, Trabzon ?skenderpa?a ?lkokulu’nda okudu. Be?inci s?n?fta babas?n?n memuriyetinden dolay? Ankara’ya ta??nd?lar. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da Ayd?nl?kevler Lisesi'nde okudu. 1978-1979 y?llar? aras?nda Ana'da amatör olarak tiyatroya ba?lad?.

Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yapt?. 1981 y?l?nda girdi?i ?zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk bölümünden 1985 y?l?nda mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tyatrosu’nda görev alan Danyal, 1988-94 y?llar? aras?nda ise Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çal??t?. 1982 y?l?nda TRT televizyonuna çekilen “Dost Eller” adl? dizisi ile televizyon dünyas?na ad?m att?. Senaryosunu kendisinin yazd??? “Çocuk Ve Bal?k” ismli çocuk oyunu yine kendisi sahneye koydu. 2001 y?l? Sanat Kurumu En ?yi Erkek Oyuncu Ödülünü ald?. 2012 y?l?nda Antalya Televizyon Ödülleri'nde “En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu' dal?nda ödül ald?.

Hüseyin Avni Danyal son olarak 2018 y?l?nda Puhutv’de yay?nlanan ve ba?rollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, ?ebnem Bozoklu, Necip Memili, Müjde Ar, ?brahim Selim ve F?rat Topkorur’un payla?t??? ?ahsiyet adl? dizide oynad?. Alt? kez nikah masas?na oturan Hüseyin Avni Danyal, 2011'de Özgen K?l?çarslan ile son evlili?ini yapt?. 1992 do?umlu Elif ve 2014 do?umlu Deniz ad?nda iki k?z? bulunan Hüseyin Avni Danyal, 1.72 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

Hüseyin Avni Danyal’?n rol ald??? diziler ve filmler:

E?kiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
?ahsiyet TV Dizisi – 2018
Elimi B?rakma (Kemal Güne?) TV Dizisi – 2018
Börü (Kenan Tümer) (1. bölüm) TV Dizisi – 2018
Siyah ?nci (Aziz Toprak) TV Dizisi – 2017
Vatan?m Sensin (R?za Bey) (1 ve 2. Sezon) TV Dizisi – 2017-2018
Seni Seven Ölsün (Remzi Ba?kan) Sinema Filmi – 2016
Cesur Yürek (Tatar Ahmet) TV Dizisi – 2016
Son Mektup (Cevat Pa?a) Sinema Filmi – 2015
K?r?k Kalpler Bankas? (Semir) Sinema Filmi – 2015
Delibal (Bar???n Babas?)Sinema Filmi – 2015
Ac? A?k (Ferman) TV Dizisi – 2015
Ya?mur: K?yamet Çiçe?i (Avukat Cahit) Sinema Filmi – 2014
Sa? Salim 2 Sil Ba?tan (Muhtar) Sinema Filmi – 2013
Eksik Sayfalar Sinema Filmi – 2013
Zengin K?z Fakir O?lan (Kemal) (1.,2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2012-2013-2014
Sus (Nevzat)K?sa Film – 2012
Sa? Salim (Muhtar)Sinema Filmi – 2012
A?k Tesadüfleri Sever (Ömer Usman)Sinema Filmi – 2011
Öyle Bir Geçer Zaman ki (Kenan) (2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2011-2012
Ç?nar A?ac? (U?ur) Sinema Filmi – 2010
Newyork’ta Be? Minare (Polis ?efi) Sinema Filmi – 2010
K?z?m Nerede (Zafer Demiray) TV Dizisi – 2010
Hesapla?ma (Tayfun Karayal) TV Dizisi – 2009
?eytan?n Pabucu (Faruk) Sinema Filmi – 2008
Güz Sanc?s? (Kenan) Sinema Filmi – 2008
Kurtlar Vadisi Pusu (Yalç?n Bulut) (1.,2.,3. ve 4. Sezon) TV Dizisi 2007-2008-2009
Beyaz Melek (Selim) Sinema Filmi – 2007
Çinliler Geliyor (Hayri) Sinema Filmi – 2006
Hat?rla Sevgili (Adnan Menderes) (1. Sezon) TV Dizisi – 2006
F?rt?na (Besim) TV Dizisi – 2006
A?ka Sürgün (Nizar Azizo?lu) TV Dizisi – 2005
Çal?nan Ceset (Serdar) TV Filmi – 2004
Tam Pansiyon (?ahin) TV Dizisi – 2004
Hayalet (Yalç?n) TV Dizisi – 2004
Bir A?k Hikayesi (Hasan) TV Filmi – 2004
Ablam Böyle ?stedi (Azmi ?nce) TV Dizisi2004
?ark?lar Seni Söyler (Faruk) TV Dizisi – 2003
Kur?un Yaras? (Binba?? Kenan) TV Dizisi – 2003
Hürrem Sultan (Ahmet Pa?a) TV Dizisi – 2003
Esir ?ehrin ?nsanlar? (Ramiz) TV Dizisi – 2003
Pembe Patikler (Niyazi) TV Dizisi – 2002
Ferhunde Han?mlar (Tayfun) TV Dizisi – 1993
Yak???kl? (Aliye’nin Arkada??) Sinema Filmi – 1987
Dost Eller (?ahin) TV Dizisi – 1982

Tiyatro oyunlar?:

2017 – F?rt?na – Moda Sahnesi
2014 – Öteki (oyun) – Tiyatro Seyirlik
2013 – Ya Ba?aramazsak? – Tiyatro Seyirlik
2011 – Dumanalt? A?klar – Tiyatro Seyirlik
2008 – Letafet – Tiyatro Cef
2006 – Azizname – Tiyatro Seyirlik
2001 – Getto – Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 – 16 Ocak Gecesi Kral Öldü – Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 – Azizname – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – Sava? Baba – Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 – Fehim Pa?a Kona?? – Bursa Devlet Tiyatrosu
1991 – Kafkas Tebe?ir Dairesi – Bursa Devlet Tiyatrosu
1989 – Me?hed ?bat (O olmasa Bu Olsun) – Bursa Devlet Tiyatrosu
1989 – Kad?nc?klar – Bursa Devlet Tiyatrosu
1988 – Kör Dö?ü?ü – Bursa Devlet Tiyatrosu
1987 – Ç?lg?n Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu
1986 – Benimle Oynar m?s?n?z? – Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 – Soytar?lar Okulu – Ankara Devlet Tiyatrosu
1982 – Fazilet Eczanesi – ?zmir Devlet Tiyatrosu

YORUMLAR

  • 0 Yorum