Gelin Aday? Hanife Gürdal'dan Ahlak Bekçileri Dipnotlu Havuz Pozu

Televizyon ekranlar?n?n bir zamanlar çok yay?nlanan izdivaç programlar?nda ad?n? kaz?yan gelin aday? Hanife Gürdal geçti?imiz günlerde gündeme ba?örtüsünü ç?karmas? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme sosyal medyada yay?nlad??? havuz pozu ile olay yaratan Hanide Gürdal herkesi ?a??rtt?.

Gelin Aday? Hanife Gürdal'dan Ahlak Bekçileri Dipnotlu Havuz Pozu

Televizyon ekranlar?n?n bir zamanlar çok yay?nlanan izdivaç programlar?nda ad?n? kaz?yan gelin aday? Hanife Gürdal geçti?imiz günlerde gündeme ba?örtüsünü ç?karmas? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme sosyal medyada yay?nlad??? havuz pozu ile olay yaratan Hanide Gürdal herkesi ?a??rtt?.

Gelin Aday? Hanife Gürdal'dan Ahlak Bekçileri Dipnotlu Havuz Pozu
05 Eylül 2019 - 14:31

Kat?ld??? izdivaç program?yla ad?n? duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesab?ndan havuza girdi?i anlar?n foto?raf?n? yay?mlad?.

HAVUZ BA?INDA POZ VERD?

?zdivaç program?ndaki tav?rlar?ndan dolay? dikkat çeken, programdan sonra da payla??mlar? ve yapt?klar?yla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla ba?örtüsünü ç?karma karar? alm??t?. Gelin aday? Hanife ?imdi de sosyal medya hesab?ndan yay?nlad??? havuz pozuyla ad?ndan söz ettirdi.


TAK?PÇ?LER?N? ?K?YE BÖLDÜ

Gelin aday? Hanife'nin foto?raf?na takipçileri de sessiz kalmad?. Hanife'nin foto?raf?n? baz? takipçileri be?enirken baz? takipçileri ise ele?tiri ya?muruna tuttu. Hanife'nin bir takipçisi foto?rafa, "Biz senin tesettürlü halini sevdik." ifadelerini kulland?. Ba?ka bir takipçisi ise, "Çok güzel bir foto?raf, çok güzelsin." dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum