Fox tv Yasak Elma Dizisinde Zerrin Ta?demir rolünü oynayan Nilgün Türksever kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?

Fox tv ekranlar?nda pazartesi günleri keyifle izlenen Yasak Elma dizisinde Zerrin Ta?demir rolünü oynayan Nilgün Türksever hakk?nda merak ettikleriniz

Fox tv Yasak Elma Dizisinde Zerrin Ta?demir rolünü oynayan Nilgün Türksever kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?

Fox tv ekranlar?nda pazartesi günleri keyifle izlenen Yasak Elma dizisinde Zerrin Ta?demir rolünü oynayan Nilgün Türksever hakk?nda merak ettikleriniz

Fox tv Yasak Elma Dizisinde Zerrin Ta?demir rolünü oynayan Nilgün Türksever kimdir,Nereli,Kaç Ya??nda?
19 Nisan 2021 - 21:20

N?LGÜN TÜRKSEVER K?MD?R?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen. Gerçek ad?: Nilgün Türksever Görgü. 30 Eylül 1977,  Bursa do?umlu. ?lk ve orta ö?retimini Bursa‘da tamamlad?. 1998 y?l?nda Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakf? Tiyatrosuna oyuncu olarak kat?ld?. 2001 y?l?nda Eski?ehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuar? Sahne Sanatlar? Oyunculuk Ana Sanat Dal? Bölümü'nü kazand?. 2005 y?l?nda Bursa Büyük ?ehir Belediyesi ?ehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak kat?ld?. ?ehir Tiyatrosu taraf?ndan düzenlenen kurslarda e?itmen olarak görev ald?. E?itim çal??malar?n? farkl? ya? gruplar?na yönelik Yarat?c? Drama çal??malar? ile sürdürmektedir. 2006–2007 sezonunda Bursa Büyük?ehir Belediyesi ?ehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev almaktad?r.

Tiyatro oyunlar? yan? s?ra ?imdiye dek film ve dizide rol alan Nilgün Türksever, Yasak Elma dizisinde Zerrin Ta?demir karakterini canland?rd?. Halit’in ikinci kar?s? ve Alihan’?n ablas?d?r. Onun hayat? Halit’le evlendi?i gün ba?lam?? ve onunla bo?and??? gün bitmi?tir. Zerrin’e göre kendi haricinde herkes Halit’le paras? için birliktedir. Y?llar geçse bile Zerrin hep Halit’i bekleyecektir. Köklü ve çok varl?kl? bir aileye mensuptur.

Tiyatro Oyunlar?

A?k?m?z Aksaray'?n En Büyük Yang?n? / Yard?mc? Yönetmen - 2017

Ferhat ile ?irin (Bir Su Masal?) / Mehmene - 2015     

Dizileri

Yasak Elma (Zerrin Ta?demir, 2018)

Kara Yaz? (?clal Karahan, 2017)

YORUMLAR

  • 0 Yorum