Ev Hanımlarına 1500 TL Piyangosu

Ev Hanımlarına 1500 TL Piyangosu

İş hayatına katılamaması ve kendi evinde emek harcaması nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan ev hanımlarının başına devlet kuşu kondu. 25 Yıl Evli kalan Ev Hanımlarına emeklilik maaşı verilecek. 1500 TL emeklilik maaşı alabilmek için yapılması gereken ise çok basit....

13 Aralık 2020 - 20:53

 25 Yıl Evli kalan Ev Hanımlarına emeklilik maaşı verilecek. 1500 TL emeklilik maaşı alabilmek için yapılması gereken ise çok basit....Ev kadınlarının emekli olabilmeleri için şartlar şunlardır:

 

 

Kişilerin emeklilik yaşları, 58 ve üzeri olmalıdır. Türkiye Vatandaşı olan kişiler, bu imkanlar dan yararlanabilmektedir. Sigorta primlerinin isteğe bağlı sigorta kapsamında olması duru munda ödemelerin zamanında yapılması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortanın yapılabilme si için sigor ta primleri yatırılırken, kişilerin evde ek iş yaptıklarını kanıtlamaları gerekir. Evde yapılacak ek işlerle ödemelerin yapıldığının kanıtlanması gerekmektedir. Evden yapılan işle rin paketleme, el işi ya da küçük çaplı satış olması durumunda bunun ispatlanabilir olması gerekir. Emeklilerin aylık veya haftalık olarak para ödemesini bankadan yapıyor olması ge rekmektedir. Ev hanım larının emekli olabilmeleri için ek işler haricinde herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmaları gerekir. Zorunlu sigorta kapsamında evden emekli olmak isteyenler sadece belirli işleri yapıyor olmalıdır.

EV HANIMLARININ PRİM ÖDEME MİKTARI NE KADARDIR? 2008 yılı için prime esas gün lük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan art tırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler. 2020 yılı için ödenecek prim miktarı günlük asgari ücretin 27 katıdır.

ÇALIŞMAYAN EV HANIMLARI İÇİN AYLIK MAAŞ NASIL ALNIYOR? Ev hanımlarının da ha önce iş hayatına katılamaması ve kendi evinde emek harcaması sebebiyle devlet bu zamana kadar çalışmasının karşılığını para olarak alamayan kadınlara yeni bir fırsat sunu yor. Bu fırsat ile ev hanımlarına hem aylık maaşın hemde emekliliğin yolu açılmaktadır. Bazı şartların yerine getirilmesi ile artık çalışmayan ev hanımları da maaş alabilecek. Şartların ba şında ev hanımının 18 yaşını doldurmuş olması ve daha önce aktif iş hayatına katılmamış olması gerekmektedir. Diğer şart ise evinde kendi el emeği ile satışını gerçekleştirmesidir. Kendi üretikleri arasında el emeği şartı aranmaktadır. Bunun sebebi hem ekonomiye hemde yerel ekonomiye artırmak aynı zamanda da ev hanımlarının ev ekonomisine katkısını sağla maktadır.

EV HANIMLARI EMEKLİLİK BAŞVURULARINI NEREYE YAPAR? Ev kadınlarının emekli lik başvurusunu yapabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmaları gerekir. www.sgk.gov.tr adresi üzerinden başvuru alınmaktadır. Kişilerin bu sayfada bir form doldur ması gerekir. Başvuru formunun doldurulup gönderilmesinin ardından prim ödemelerine baş lanmaktadır. Başvurudan sonra 1 gün içinde sigorta giriş işlemi yapılır ve 30 gün sonrasında ödemelerin başlaması gerekir. Ödemenin yapılmaması durumunda borçlanmaya girilmez, kişilerin ödemeyi yapması için süre verilmesi gerekir.

EV HANIMLARI HANGİ SİGORTA TÜRÜ İÇİN PRİM ÖDER? Ev kadınlarının sigorta ödeme leri Bağ-Kur kapsamında gerçekleşmektedir. Bu kişiler, Bağ-Kur kapsamında verilecek des teklerden yararlanabilir. Kişiler, prim ödedikleri dönem boyunca sağlık hizmetlerinden ücret siz yararlanabilir. Ayrıca diğer emekliler gibi vefat etmeleri durumunda geri kalanlara ölüm aylığı bırakabilirler. Kişiler, Bağ-Kur'dan çıkmak isterlerse isteğe bağlı sigortaya geçebilir. Bu durumda sahip oldukları haklar kısıtlanır.

EV HANIMLARININ PRİM ÖDEMELERİNDE DOĞUM BORÇLANMASI VAR MIDIR? Ev kadınlarının her doğumda en fazla 2 yıl olmak üzere doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Bu durumda kişiler, her çocukta 720 gün prim borçlanması yapabilmektedir. Kişilerin prim borçlanması hakları, günlük olarak hesaplanır. Bunun için en az 31 TL borçlan ma yapılmaktadır. 2 yıl için toplamda en az 22.500 TL ödeme yapılması gerekir. Asgariden değil, yüksek primden yapılacak ödemelerde günlük en fazla 169.516 TL ödeme yapılmakta dır.

EV HANIMLARININ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMARINDA NELERE DİKKAT EDİLİR? Ev kadınlarının emekliliğinde dikkat edilecekler, ödenen gün sayısı ve çalışılıyorsa çalışma süre sidir. Prim ödemeye başlanan tarih, alınacak maaşı etkiler. Ev kadınları için emeklilik günlük prim üzerinden hesaplanır. Bu nedenle kişilerin günlük olarak kayıt tutmaları ve e- devlet sis temini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sistemden yapılan ödemeler ve kalan prim günü miktarı gözlemlenebilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İlk olarak, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olun madığına dair yazı alınıyor. Ardından 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' doldurularak kimlik fotokopisi ile başvuru yapılıyor. Başvurunun ardından ev hanımlarının sigorta başlangıç tari hi, isteğe bağlı sigortalılık başvuru tarihini takip eden günden itibaren başlatılıyor. Primler belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlene cek kazancın yüzde 32'si oranında prim ödenecek. Prim ödemesinin yüzde 20'si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12'si ise Genel sağlık Sigortası'ndan oluşmakta dır.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Cennet Hurması Yemenin Vücuda Şaşırtan Etkisi
Cennet Hurması Yemenin Vücuda Şaşırtan Etkisi
Sizde Diş Ağrılarından Duramıyorsanız Size Göre Haber
Sizde Diş Ağrılarından Duramıyorsanız Size Göre Haber