SA?LIK BAKANLI?INDAN STREP A UYARISI!

SA?LIK BAKANLI?INDAN STREP A UYARISI!SA?LIK BAKANLI?INDAN STREP A UYARISI! BU BEL?RT?LER? VARSA 112'Y? ARAYIN Sa?l?k Bakanl???, hastal?kla ilgili kamuoyundaki soru i?aretlerinin giderilmesi amac?yla toplumu bilgilendirmeye y÷nelik yeni bir duyuru yay?mlad?.