Whatsapp Milyarlarca Kullan?c?n?n Hasretle Bekledi?i Grup Özelli?ini Aktif Etti

Dünyan?n en çok kullan?lan online mesaj servisi olan Whatsapp kullan?c?lar?na yeni bir özelli?e kavu?tu.?lk Hindistan da yay?nlanan özellik ile ki?ilerin sizi hangi gruplara seçebilece?ini seçebileceksiniz. Ayarlar bölümünden bu i?lemi yapabilirsiniz.

Whatsapp Milyarlarca Kullan?c?n?n Hasretle Bekledi?i Grup Özelli?ini Aktif Etti

Dünyan?n en çok kullan?lan online mesaj servisi olan Whatsapp kullan?c?lar?na yeni bir özelli?e kavu?tu.?lk Hindistan da yay?nlanan özellik ile ki?ilerin sizi hangi gruplara seçebilece?ini seçebileceksiniz. Ayarlar bölümünden bu i?lemi yapabilirsiniz.

Whatsapp Milyarlarca Kullan?c?n?n Hasretle Bekledi?i Grup Özelli?ini Aktif Etti
06 Kasım 2019 - 21:37

WhatsApp’?n bugün itibar?yla yay?nlad??? özellik sayesinde, art?k hangi ki?ilerin sizi gruplara ekleyebilece?ini seçebileceksiniz.

?lk olarak Hindistan’da test edilen yenilik, 'Hiç Kimse', 'Ki?ilerim' ve 'Herkes' olmak üzere kimlerin sizi gruplara ekleyebilece?ini seçmenize imkan tan?yordu. WhatsApp’?n bunu takiben yay?nlad??? yeni gizlilik özelli?i ise kullan?c?lar?n gruplar üzerinde hakimiyetini çok daha art?racak türden.

Yeni özellik, tan?mad???m?z veya konu?mad???n?z ki?ilerin sizi rastgele gruplara eklemesini engelliyor. Di?er bir deyi?le, hangi ki?ilerin sizi gruplara ekleyebilece?ini belirlemenize olanak sa?l?yor.

Söz konusu ayar? aktif hale getirmek için öncelikle telefonunuzda WhatsApp'? aç?n ve Ayarlar> Hesaplar> Gizlilik bölümüne gidin. Gruplar sekmesine girdikten sonra kimlerin sizi WhatsApp grubuna ekleyebilece?ini seçebilirsiniz.