Bu İlacı Kullananlarda Koronavirüs Daha Ağır Geçiyor.

Bu İlacı Kullananlarda Koronavirüs Daha Ağır Geçiyor. Bu ilaçları kullananlarda korona virüs daha ağır seyrediyor. Enfeksiyon riskini artırarak hastalığı ciddileștiriyor. Yüksek risk altındalar.


Bu İlacı Kullananlarda Koronavirüs Daha Ağır Geçiyor.

Bu ilaçları kullananlarda korona virüs daha ağır seyrediyor. Enfeksiyon riskini artırarak hasta lığı ciddileștiriyor. Yüksek risk altındalar. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, koro na virüs salgınına karșı kritik bir uyarıda bulundu. 

 

 

Prof. Dr. Göral, mide koruyucu ilaçların bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak koronanın daha ağır seyredilmesine yol açabiliyor” dedi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Pandemi süresince artan hazımsızlık ve șiș kinlik gibi șikayetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçlar bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak korona virüsün daha ağır seyretmesine yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK RİSK ALTINDALAR” Hastaneden yapılan açıklamada görüșlerine yer verilen Gö ral, proton pompa inhibitörleri yani mide koruyucu olarak toplumda bilinen ilaçları alan hasta ların koronanın ciddi klinik sonuçları için yüksek risk altında olduklarını belirtti.American Journal of Gastroenterology Dergisi’nde yayımlanan mide asidini düzenleyen ilaçların Covid-19’a yaka lanma ihtimalini yükselttiği yönündeki rapora değinen Göral, șunları kaydetti: Mide koruyucu ilaçlar alanlarda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyredebilir. Bu ilaçların mide asit miktarını azaltma özelliği nedeniyle bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilișkili hastalıkların yönetiminde faydarisk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerektiği öneriliyor.  

“Sabah akșam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre, Covid -19’a yakalanma ve hastalığın seyrinin daha ağır olabileceğini belirten Göral, “Proton pompa sı inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların koronayla enfekte olma riskinin daha yüksek olabi leceği belirtiliyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Salgın döneminde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor ifadelerini kullan dı. 

Göral, toplumun büyük bir kesiminin evlerinde sürekli bulundurduğu ve sıklıkla kullandığı aljinik asiti barındıran ilaçların sadece reflüde kullanıldığını, mide asidine etkisi olmadığını, gastrit ve ülserde çok önerilmediğini kaydetti