K?ML?K NUMARASININ SONU 0-2-4-6-8 ?LE B?TENLERE B▄Y▄K M▄JDETc kimlik numaras? Řzerinden yap?lacak olan 36 ay vadeli ihtiyaš kredisi kampanyas?nda, kimlik numaran?za g÷re sorgulama yap?larak sizlere nekadar onay ald???n?z hakk?nda bilgiler s÷ylenecektir. Sigortal? olarak šal??an vatanda?lar ile birlikte emekli olan vatanda?lar?n bireysel tŘketici kredisi almak istedikleri zaman Yap? Kredi Bankas? ile birlikte Garanti Bankas? Řzerinden kredi olabilece?ini s÷yleyebiliriz. Sigortal? olarak šal??an ve emekli olan tŘm vatanda?lar išin ba?lat?lan bu kampanyalar da nakit ihtiyac? olan ki?ilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ÷demeleri h?zl? bir?ekilde verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yat?r?larak, hemen ayn? gŘn išinde kulland?rma sunulacakt?r.