CAMDA K? KIZ D?Z?S? KEND? SONUNU GET?RD?Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ba?kan? Ebubekir ?ahin, RTÜK'ün uyar?lar?n? dikkate almayan tüm yap?mlar? daha yak?ndan takip etmeye ba?lad?klar?n? aç?klad?. ?ahin, sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??mda, "Vatanda?lar?m?z?n da yo?un tepkisini çeken Camdaki K?z dizisinin yay?nc?s? ba?ta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyar?lar?n? dikkate almayan tüm yap?mlar? daha yak?ndan takip etmeye ba?lad?k" dedi. Daha önce de "Camdaki K?z" dizisi nedeniyle Kanal D'ye yapt?r?m karar? alan RTÜK,