B?M Sat?ld? Bak?n Yeni Sahibi Kim Oldu?Abu Dabi merkezli Chimera isimli ?irketin kurdu?u S&P Turkey Shariah Liquid fon, B?M hisse senedini ald?. Türkiye borsas?nda hareketli anlar ya?an?yor. Son olarak A?ustos ay?nda Türk borsas?na giren yabanc? giri?lerinden biri de Abu Dabi merkezli Chimera isimli yat?r?m ?irketi. S&P Turkey Shariah Liquid isimli olu?turulan fonun a??rl?kl? olarak B?M hisse senedi ald??? görüldü. 8 A?ustos'da olu?turulan S&P Turkey Shariah Liquid fonunun portföyünün yüzde 35'lik bölümü B?M hisselerinden olu?tu. Fon bu hisselerde yo?un al?m yaparken, portföyü yüzde 7 Bera Holding, yüzde 7 Gübre Fabrikalar?, yüzde 6 Nuh Çimento gibi senetlerden olu?tu. Ancak en büyük a??rl??? B?M hisse senedine verdi?i görüldü. ??te Abu Dabi merkezli Chimera isimli ?irketin kurdu?u S&P Turkey Shariah Liquid fonunun portföyündeki hisse senetleri: